Rozstrzygnięcie Gminnego Konkurs Historycznego

 

Organizatorami byli:

-        Wójt Gminy Zbigniew Ładny,

-        Publiczne Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy,

-        Gminna Biblioteka Publiczna,:

            Celem konkursu było: uczczenie 70. rocznicy wydarzeń w lesie „Baran” oraz popularyzacja wśród młodzieży historii najnowszej i regionalnej.

            W szkolnych eliminacjach brała udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs był testem jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Prace były oceniane przez nauczycieli historii. Pierwszy etap został przeprowadzony 8 maja 2014 r. Szkolne komisje po sprawdzeniu prac uczniów wyłoniły zwycięzców, którzy reprezentowali szkoły na etapie gminnym. I tak:

- Szkołę Podstawową w Brzozowicy Dużej:

            1. Piotr Wójcik

            2. Patrycja Zień

            3. Paweł Olszewski;

- Gimnazjum w Brzozowicy:

            1. Weronika Matejek

            2. Marcin  Zgorzałek

            3. Michał Zień;

- Gimnazjum w Olszewnicy:

            1. Olga Gosek

            2. Paweł Zalewski

            3. Maciej Zakrzewski;

- Gimnazjum w Kakolewnicy:

            1. Wojciech Kublicki

            2. Dominika Domańska

            3. Dawid Sokół;

- Szkołę Podstawową w Kąkolewnicy:

            Julia Izdebska

- Szkołę Podstawową w Turowie:

            Krystian Góralski

- Szkołę Podstawową w Grabowcu:

            Arkadiusz Domański,

- Szkołę Podstawową w Żakowoli:

            Dawid Niedźwiecki.

            W dniu 29 maja odbył się gminny finał konkursu w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej. Konkurs finałowy był testem jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań.

Pytania dotyczyły historii najnowszej i regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających miejsce na ziemi kąkolewnickiej. Prace oceniała Komisja Konkursowa powołana przez wójta gminy. Ilość uzyskanych punktów przedstawia niżej podana tabela:

L. p.

Imię i nazwisko

Szkoła:

Ilość
punktów

1.

Dominika
Domańska

Gimnazjum
w Kąkolewnicy

20

2.

Dawid
Niedźwiecki

Szkoła Podstawowa
w Żakowoli

16

3.

Piotr
Wójcik

Szkoła Podstawowa
w Brzozowicy Dużej

15

4.

Wojciech
Kublicki

Gimnazjum
w Kąkolewnicy

14

5.

Olga
Gosek

Gimnazjum
w Olszewnicy

14

6.

Dawid
Sokół

Gimnazjum
w Kąkolewnicy

13

7.

Marcin
Zgorzałek

Gimnazjum
w Brzozowicy Dużej

12

8.

Maciej
Zakrzewski

Gimnazjum
w Olszewnicy

12

9.

Arkadiusz
Domański

Szkoła Podstawowa
 w Grabowcu

11

10.

Paweł
Olszewski

Szkoła Podstawowa
 w Brzozowicy Dużej

10

11.

Patrycja
Zień

Szkoła Podstawowa
 w Brzozowicy Dużej

9

12.

Weronika
Matejek

Gimnazjum
 w Brzozowicy Dużej

9

13.

Krystian
Góralski

Szkoła Podstawowa
 w Turowie

9

14.

Michał
Zień

Gimnazjum
 w Brzozowicy Dużej

8

15.

Julia
Izdebska

Szkoła Podstawowa
 w Kąkolewnicy

6

 

            Uczestnikom finału gminnego konkursu „W 70 rocznicę wydarzeń w lesie „Baran” gratulujemy wiedzy a opiekunom – nauczycielom dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

Materiał opracował:

Piotr Szkurłatowicz