Kontakt

 

Dyrektor ZO w Kąkolewnicy - mgr Witold Lipski

 

Wicedyrektor Gimnazjum - mgr Iwona Sadło


 


ZESPÓŁ OŚWIATOWY

Publiczne Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy

21-302 Kąkolewnica

ul. Szkolna 4

tel. 83 3722150

adres naszej skrzynki elektronicznej: