*Egzamin gimnazjany

Egzamin gimnazjalny 2018. Kalendarz z dokładną rozpiską, kiedy odbędą się poszczególne egzaminy gimnazjalne.

Termin główny przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego zaplanowano w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku. Termin dodatkowy przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, dla tych absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na zdawanie testu w terminie dodatkowym, zaplanowano od 4 do 6 czerwca 2018 roku.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostaną ogłoszone 15 czerwca.

Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:

 1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa) 
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) 
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (środa) 
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00