Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu1.Organizatorem konkursu jest szkolna biblioteka i nauczyciele języka polskiego.

2.Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza i wiedzy o pisarzu, rozbudzenie

wrażliwości i smaku artystycznego poprzez obcowanie z jego twórczością. Podnoszenie poziomu wiedzy literackiej.

3.Tematem Konkursu jest życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. 

4.Zasady konkursu: uczestników konkursu obowiązuje znajomość biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza.

5. Pytania umieszczone są w tym artykule w zakładce więcej.

8. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – test, który odbędzie się

13 grudnia 2016 r. na 6 godzinie lekcyjnej ( 11.40-12.25).

9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe.

 1. Podaj dokładną datę urodzin Henryka Sienkiewicza.
 2. W jakiej miejscowości urodził się Sienkiewicz?
 3. W jakim obecnie województwie znajduje się miejscowość rodzinna Sienkiewicza?
 4. Podaj datę otrzymania przez Sienkiewicza Nagrody Nobla.
 5. Opowiedz krótko o jednym zwyczaju rycerskim opisanym w Krzyżakach.
 6. Podaj pełną nazwę zakonu krzyżackiego.
 7. Wymień tytuły czterech nowel autorstwa Sienkiewicza.
 8. W którym wieku żył Sienkiewicz?
 9. Kim był Alfred Nobel?
 10. Gdzie jest przyznawana Nagroda Nobla - podaj miasto i kraj.
 11. Wymień nazwiska przynajmniej 3 Polaków laureatów Nagrody Nobla.
 12. Pod jakim pseudonimem tworzył Henryk Sienkiewicz?
 13. Co znaczy tytuł powieści Quo vadis?
 14. Podaj dokładną datę śmierci Sienkiewicza.
 15. W jakim mieście i kraju zmarł Sienkiewicz?
 16. Wymień kraje świata, po których podróżował pisarz.
 17. czego słynie Oblęgorek?
 18. W którym województwie znajduje się Oblęgorek?
 19. Podaj nazwisko tytułowego bohatera Latarnika.
 20. Jaką książkę otrzymał latarnik (zaczął ją zaraz czytać)?
 21. Jakie gatunki literackie uprawiał Sienkiewicz?
 22. Dlaczego jeden z bohaterów noweli Sienkiewicza nosi przydomek Muzykant?
 23. Wymień tytuły przynajmniej 3gazet, do których pisał Sienkiewicz.
 24. Jakie utwory wchodzą w skład Trylogii?
 25. Do obrazów jakiego malarza porównuje się sceny batalistyczne opisane przez Sienkiewicza?
 26. Który z utworów Sienkiewicza nosi podtytuł "powieść z czasów Nerona"?
 27. Podaj 2 tytuły tzw. współczesnych powieści Sienkiewicza.
 28. Które z utworów Sienkiewicza zostały zekranizowane? Podaj przynajmniej 4 tytuły.
 29. Gdzie rozgrywa się akcja Quo vadis?
 30. Jaki cesarz panował w państwie opisywanym przez Sienkiewicza w powieści Quo vadis?
 31. Jak Staś i Nel nazwali drzewo, które posłużyło im za mieszkanie. Z czym kojarzy ci się ta nazwa?
 32. Kim był Mahdi?
 33. Jak nazywa się pustynia, po której "podróżowały" porwane dzieci?
 34. Co to jest oaza?
 35. Wymień 4 gatunki zwierząt, mieszkające w Afryce, które Staś iNel napotkali na swojej drodze.
 36. Kto i dlaczego porwał Stasia i Nel?
 37. W jaki sposób Staś uwolnił słonia?
 38. Scharakteryzuj krótko Stasia Tarkowskiego.
 39. Kim z zawodu byli ojcowie porwanych dzieci? Co robili w Afryce?
 40. W jaki sposób dzieci uwolniły się z rąk porywaczy?
 41. Egipt jest nazywany "darem Nilu". Wyjaśnij dlaczego.
 42. Egipcjanie mówią: "Nil jest wężem, a Kair jego okiem"- wyjaśnij znaczenie tego powiedzenia.
 43. Odszukaj na mapie i wymień kraje, które znajdowały się na trasie wędrówki Stasia iNel.
 44. Wymień trzy wydarzenia historyczne opisywane w Trylogii.
 45. Sienkiewicz pisał "ku pokrzepieniu serc"- co to oznacza?
 46. Podaj nazwę epoki literackiej, w której tworzył Sienkiewicz.
 47. Wyjaśnij tytuł noweli Sachem.
 48. Sienkiewicz podróżował po Ameryce Północnej z pewną słynną polską aktorką. Podaj jej imię i nazwisko.
 49. Podczas podróży na pograniczu USA i Kanady Sienkiewicz zachwycił się pewnym obiektem przyrodniczym. Podaj jego nazwę.
 50. Wymień obyczaje rycerskie przedstawione przez Sienkiewicza w Krzyżakach.
 51. Jeden z bohaterów powieści Sienkiewicza przechodzi metamorfozę. Podaj jego imię i nazwisko oraz tytuł powieści, w której występuje.
 52. Podaj nazwę dzielnicy Rzymu, gdzie spotykali się pierwsi chrześcijanie.
 53. Podaj dokładną datę bitwy pod Grunwaldem.
 54. Podaj imię i nazwisko przeora klasztoru ojców Paulinów na Jasnej Górze podczas obrony w1655roku.
 55. Podaj liczbę rycerzy, którzy wzięli udział w bitwie pod Grunwaldem.
 56. Podaj nazwę stolicy państwa krzyżackiego (przeniesionej z Wenecji).
 57. Jak nazywał się dowódca wojsk krzyżackich w bitwie pod Grunwaldem?
 58. Podaj inną nazwę wsi Grunwald (niem.).
 59. Jaki tytuł nosił niemiecki rycerz Ulrich von Jungingen?
 60. Jakie skutki dla Polaków miało zwycięstwo pod Grunwaldem?
 61. Kto i kiedy sprowadził Krzyżaków do Polski?
 62. Wyjaśnij pojęcie "Dolina Królów".
 63. Wyjaśnij pojęcie "emigracja".
 64. Podaj główne kierunki emigracji Polaków w XIX wieku.
 65. W którym roku założono fundację, która przyznaje Nagrody Nobla?
 66. Czy w Oblęgorku znajduje się tzw. salon japoński?
 67. Czy prawdą jest, że Sienkiewicz studiował prawo?
 68. Na podstawie mapy podaj współrzędne geograficzne Sztokholmu.
 69. Zamek Krzyżacki w Malborku znajduje się na pewnej liście ONZ skupiającej najcenniejsze zabytki świata. Podaj pełną nazwę tej listy.
 70. Co łączy Henryka Sienkiewicza i Marię Konopnicką (podaj 2 cechy)?
 71. W latach 1876-878 Sienkiewicz przebywał w Ameryce Północnej jako korespondent. Podaj tytuł gazety, dla której wtedy pracował.
 72. Kto namalował znany portret przedstawiający 34-letniego Sienkiewicza (bez okularów)?
 73. Jak nazywały się żony Henryka Sienkiewicza?
 74. Jaki tytuł nosi powieść Henryka Sienkiewicza z czasów Jana III Sobieskiego?
 75.  Imię i nazwisko aktora, który zagrał we wszystkich filmach będących adaptacją trzech wielkich powieści pisarza.
 76. Którego z bohaterów powieści Sienkiewicza najbardziej lubisz i dlaczego? Odpowiedź uzasadnij w 3 zdaniach.