CZYTAMY "Qvo vadis" Henryka Sienkiewicza.

  • Drukuj

        „Ojczyźnie nie można za wiele ofiarować” tymi słowami rozpoczęto Narodowe Czytanie dzieł Sienkiewicza w Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kąkolewnicy.

        Narodowe Czytanie jest ogólnopolską akcją publicznej lektury największych polskich dzieł literackich w celu popularyzacji czytelnictwa, zwrócenia uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienia poczucia narodowej tożsamości. Powszechny udział w akcji to wyraz zaangażowania w nawiązanie dialogu z przekazem wybitnej spuścizny literackiej.

       W ramach obchodów Roku Sienkiewiczowskiego 13 września br. o godzinie 9.35 nauczyciele poloniści przybliżyli uczniom klas pierwszych i drugich sylwetkę niezwykłego Noblisty z terenu Podlasia. Jako pierwsza zabrała głos P. mgr Elżbieta Krasuska, która zaprezentowała niezwykle skromną postać pisarza, nieustannie dążącego do odzyskania niepodległości przez Polskę, „walczącego piórem”, pokrzepiającego w swoich dziełach literackich serca wątpiących.

 

      Następnie w swoim krótkim wystapieniu P. mgr Aneta Zarzycka przedstawiła harmonogram realizacji  zadań związanych z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, obejmujący konkursy plastyczne, recytatorskie, literackie, czytelnicze oraz wycieczkę krajoznawczą do Woli Okrzejskiej – miejsca narodzin pisarza. Prace zaplanowano na cztery kolejne miesiące.

        Udało się też przypomnieć obszerne fragmenty "Quo vadis". Nie zabrakło opisów, listów Winicjusza do Ligii, a także wypowiedzi Petroniusza charakteryzujących odległy świat rzymski. Wczesniej nagrodzeni recytatorzy z klasy drugiej, którzy zdobyli znaczące miejsca w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Brzozowicy, swoją interpretacją głosową próbowali zachęcić młodszych kolegów do czytania dzieł Sienkiewicza.

       Na koniec wszystkim recytatorom i uczestnikom Narodowego Czytania podziękowała P. mgr Bogumiła Matejek. Nauczycielka przytoczyła słowa Noblisty:"Złam się, ale nie zegnij”, nawiązując do właściwej postawy uczniowskiej, jaka towarzyszyła gimnazjalistom w czasie odbioru "Quo vadis".

         Na zakończenie dyrektor  Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy Witold Lipski pogratulował  organizatorom i uczesnikom tej uroczystości.