Zadania biblioteki szkolnej


 1. Biblioteka szkolna prowadzi zajęcia z młodzieżą z tematyki poszukiwania informacji w bibliotece, sporządzania zestawień opisów bibliograficznych, zbierania materiałów do referatów, projektów, prac dyplomowych, uczy sporządzania notatek.

 2. Służy pomocą w samokształceniu.

 3. Codziennie udziela tysiące porad przy wyborze lektury i literatury na określony temat.

 4. Kształtuje kulturę czytelniczą i osobowość młodego czytelnika.

 5. Kształtuje umiejętności odbioru wartości kulturalnych.

 6. Pomaga organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizacji czasu wolnego, opiekuje się młodzieżą dojeżdżającą i na lekcjach zastępczych.

 7. Pomaga nauczycielom w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 8. Codziennie udziela porad nauczycielom przy wyborze materiałów do lekcji.

 9. Pomaga w doskonaleniu zawodowym i dokształcaniu nauczycieli.

 10. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami oraz z biblioteką pedagogiczną.

 11. Sporządza zestawienia bibliograficzne nowości, artykułów z czasopism oraz zestawienia statystyczne czytelnictwa.