UWAŻAJ! ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE TO NIE ZABAWA !

UWAŻAJ! ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE TO NIE ZABAWA !

             Niezależnie od tego, z jakiej rodziny pochodzisz, jakie nosisz ubrania, jak się uczysz, jakiego jesteś wyznania i jaki masz światopogląd, problem środków psychoaktywnych może dotknąć także CIEBIE. Aby skutecznie mu się oprzeć musisz mieć wiedzę na temat tego, jakie niebezpieczeństwa są związane z zażywaniem środków psychoaktywnych. Należą do nich: alkohol, dopalacze, narkotyki, papierosy i inne. Substancje psychoaktywne działają na układ nerwowy, powodując zmiany nastroju, postrzegania, świadomości oraz zachowania. Ich zażywanie może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób i uzależnienia.

            Palenie papierosów jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w Polsce. Na świecie, na choroby spowodowane paleniem tytoniu, co 5 sekund umiera człowiek. Co roku na skutek biernego palenia umiera około 2 tysięcy osób. Pamiętaj, że płuca wędzone dymem tytoniowym są niezdatne do życia. Zawarte w nim ,,wartości odżywcze” to: aceton – rozpuszczalnik; amoniak – środek do czyszczenia toalet; arsen – trutka na szczury; butan – gaz do wyrobu benzyny; cyjanowodór – stosowany do dezynfekcji i deratyzacji; formaldehyd – składnik klejów meblarskich; polon – radioaktywny pierwiastek, posiadający właściwości rakotwórcze.

            Reakcja organizmu na alkohol zależy od wielu czynników (fizyczna oraz psychiczna kondycja osoby pijącej, uwarunkowania genetyczne, rodzaj alkoholu), dlatego po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu mogą wystąpić niespodziewane i nietypowe reakcje. Szacuje się, że 6% zgonów wśród ludzi poniżej 75 roku życia oraz 20% poważnych chorób i urazów, wymagających leczenia w szpitalu ma związek z alkoholem.

            Narkotyki mają wyjątkowo silne działanie uzależniające. Trzeba zadawać sobie sprawę, że granica między dobrowolnym przyjmowaniem substancji psychoaktywnej a przymusem jej przyjmowania jest bardzo trudna do zauważenia i łatwo ją przekroczyć.

            Dopalacze zawierają zazwyczaj nieznane i nieprzebadane substancje psychoaktywne, które mogą być bardzo toksyczne. Każdego roku odnotowuje się wiele przypadków silnego, wymagającego pomocy medycznej zatrucia dopalaczami. Używanie substancji uzależniających o niewiadomym składzie wywołuje gwałtowne, nasilone reakcje, często nieodwracalne szkody zdrowotne a nawet może doprowadzić do śmierci.

            Jeśli mimo tych informacji i wiedzy, że środki psychoaktywne są szkodliwe dla zdrowia                     i życia, nadal je zażywasz lub zamierzasz zażyć, oznacza to, iż świadomie dążysz do samozniszczenia         i destrukcji. Jeśli masz problem, z którym sam nie potrafisz sobie poradzić pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na rodziców. Daj im tylko okazję i powiedz o problemie. W naszej szkole również są osoby, do których możesz się zgłosić. Mamy kadrę kilkudziesięciu nauczycieli. Choć jeden na pewno przypadł Ci do gustu. Skorzystaj z pomocy pani pedagog. W końcu jest tutaj dla Ciebie. Dyrekcja także ma duże możliwości pomocowe. Jeśli nie czujesz wystarczającej odwagi zwrócić się po pomoc do rodziców lub pracowników szkoły, są jeszcze inne instytucje: Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, szpital – oddział terapii uzależnień.

 

Oto miejsca i numery telefonów, gdzie możesz uzyskać pomoc:

Telefoniczna poradnia pomocy palącym        801 108 108

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    www.parpa.pl  

Telefon Zaufania   801 889 880

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej   800 060 800

MONAR Lublin   81 745 10 10

MONAR Puławy   81 888 42 36

Telefon Zaufania ,,Narkotyki – Narkomania”    801 199 990

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje     116 111

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa    www.narkomania.org.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka     0 800 12 12 12

 

Pedagog: Anna Morawska