Ogłoszenie1

                                                                                                   Kąkolewnica, dnia 18.04.2019r.

Zgodnie z deklaracją nauczycieli biorących udział w akcji strajkowej w naszej szkole Dyrektor Zespołu Oświatowego informuje, że z dniem 18.04.2019r. strajk w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy zostaje zawieszony. 

Oznacza to, że po świętach wielkanocnych tj. od 24.04.19r. (środa ) w szkole odbędą się zajęcia lekcyjne zgodnie z planem. Wtorek- 23.04.19r. jak wcześniej informowaliśmy jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych,  będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

                                                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                                    Dyrektor Zespołu Oświatowego