„Wolności nie trzeba posiadać, trzeba ją stale zdobywać”

„Wolności nie trzeba posiadać, trzeba ją stale zdobywać”

Patetyczny nastrój, biało-czerwone barwy dekoracji, przygaszone światło,  płomyki świec , stroje galowe uczniów …

W takiej aurze   w  dniu 15 listopada 2018 roku w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy odbyła się patriotyczna wieczornica  w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. To uwieńczenie cyklu działań wychowawczych poświęconych obchodom tej rocznicy.  Jej celem było oddanie czci tym wszystkim, którzy przed laty wywalczyli wolność. Ten jesienny wieczór  z wierszem i piosenką miał skłonić zebranych do refleksji nad ich stosunkiem do ojczyzny i wolności.

                 W spotkaniu wzięła udział młodzież z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i klas III Gimnazjum oraz licznie przybyła społeczność lokalna. Swoją obecnością  zaszczycili nas księża, ks. proboszcz J. Sałaj i ks. R. Osipacz.

                Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Oświatowego Witold Lipski, który powitał zebranych, podając cel spotkania.   Pani wicedyrektor Iwona Sadło wprowadziła wszystkich w atmosferę świętowania. Powiedziała, że Polska wiele przecierpiała, dlatego też ma prawo  do miłości szczególnej.
Część artystyczną poprowadzili narratorzy w osobach: Martyna Lecyk i Karol Zieńczuk. Z ich ust padło wiele sugestii, jak współczesny człowiek zarówno młody, jak i ten dojrzały powinien korzystać z wolności i jak odróżnić wolność od samowoli.

Trupę aktorską stanowili następujący uczniowie: K. Zgorzałek, K. Kryszewska, A. Grodzicka, K. Musiatowicz, K. Siłuch, M. Domański, D. Nurzyńska, K. Wierzejska, D. Adamowicz, J. Gomółka, M. Koczkodaj, Z. Kokoszkiewicz.

             Pieczę nad opracowaniem scenariusza uroczystości i całością występu sprawowały panie: Bogumiła Matejek i Bożena Wawryniuk. W tym przedsięwzięciu pomagały panie: E. Marzycka, A. Zieńczuk, M. Siłuch  i A. Zarzycka. Podstawę montażu słowno-muzycznego   stanowiły teksty liryczne o ojczyźnie i miłości do niej  najwybitniejszych polskich poetów. Doskonale zinterpretowane głosowo utwory przeplatał umiejętnie dobrany repertuar muzyczny w wykonaniu M. Koczkodaja, W. Grudzińskiej, N. Chromik, K. Kanatek i M. Domańskiego. Wszyscy z wielką zadumą wysłuchali ponadczasowych utworów recytowanych i śpiewanych.

                     W atmosferę drugiej część wieczornicy wprowadziła p. Bogumiła Matejek, która powiedziała kilka słów na temat roli pieśni patriotycznych w życiu narodu. Odwołała się też do słów Oskara Kolberga: Naród, który przestaje śpiewać, nie istnieje, zachęcając jednocześnie do wspólnego śpiewania i rozkoszowania się  pięknymi melodiami polskich pieśni. Ta część spotkania odbywała się w kameralnej atmosferze, przy   kawie, herbacie  i ciasteczkach. Poczęstunek dla gości przygotował SU pod czujnym okiem opiekunki p. B. Gizy i p. A. Radzikowskiej. Młodzież doskonale poradziła sobie także i z tym zadaniem. Na stołach także królowały biało-czerwone barwy. Pan dyrektor w myśl staropolskiej gościnności poczęstował zebranych cukierkami.

Wspólny śpiew poprowadziła B. Wawryniuk, a   rozpoczął się on  od „Roty”. Uczestnicy z entuzjazmem  wyśpiewali wiele  pieśni patriotycznych.

Wieczornica została niezwykle ciepło przyjęta przez licznie przybyłą społeczność lokalną. Padły też słowa podziękowań dla młodych aktorów.     Myślę, że to spotkanie społeczności w różnym wieku przyniesie oczekiwane efekty i nie będziemy już pytać, co może dla nas zrobić ojczyzna, ale będziemy pytać, co my możemy dla niej rów i organizatorek uroczystości.

Bogumiła Matejek