Narodowe czytanie 2018

            11 września 2018 r. w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy odbyło się Narodowe Czytanie dzieła Stefana Żeromskiego pt. Przedwiośnie. Ta akcja prowadzona jest od 2012 r. i ma na celu propagowanie polskiej literatury, promowanie  pięknej poprawnej polszczyzny oraz  promowanie właściwych postaw wobec ojczyzny. Dla naszej szkoły to też okazja do kontynuowania realizacji harmonogramu popularyzacji czytelnictwa  Kto czyta, żyje za dwóch.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbyła się pod hasłem pochodzącym z powieści To dopiero przedwiośnie nasze. Wierzymy, ze doczekamy się  jasnej wiosenki naszej.

              Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Oświatowego Witold Lipski, który powitał zebranych  i wprowadził w problematykę utworu. Przedwiośnie to  powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku, w 6 lat po odzyskaniu niepodległości.  Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat wolnej Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania.

                        Narodowe  Czytanie w naszej szkole uświetnili  przybyli goście : ks. proboszcz J. Sałaj, ks. R. Osipacz, zastępca wójta gminy p. P. Komoń, kierownik GOPS-u p. E. Wójcik, dyrektor Banku Spółdzielczego p. A. Grudzińska, kierownik Publicznej Biblioteki p. E. Korulczyk, p. D. Jakubik –  farmaceutka i wieloletnia działaczka Rady Rodziców, emerytowana nauczycielka p. S. Kania, p. S. Iwanowski -przyjaciel szkoły, członek Rady Nadzorczej BS. Wszyscy goście czytali wybrane fragmenty  Przedwiośnia. Do wspólnej lektury tej pięknej książki  dołączyli nasi nauczyciele: p. B. Wawryniuk, p. E. Marzycka, p. A. Zieńczuk, p. B. Matejek i uczniowie- Kinga Przychodzka i Martyna Lecyk.  Poszczególne sceny zaprezentowane przed słuchaczami miały przybliżyć ich do  doświadczeń sprzed wieku oraz   przypomnieć im   wydarzenia z czasów I wojny światowej i odzyskania niepodległości w 1918 r. ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla naszej tożsamości narodowej. Te niezwykłe  fr. powieści  Stefana Żeromskiego   wprawiły w zachwyt i zaciekawienie niejednego młodego Polaka, co było widać na twarzach obecnych . Uwieńczeniem czytania była piosenka pt. Wolność M. Grechuty w wykonaniu Patrycji  Komoń, którą  do występu przygotowała pani Bożena Wawryniuk. Na koniec dyrektorzy   Witold Lipski i I. Sadło podziękowali wszystkim gościom za przybycie i wspólne czytanie.

                    Tę lekcję polskości  przygotowały panie polonistki w osobach:  E. Marzycka, A. Zieńczuk i B. Matejek wraz z nauczycielem biblioteki A. Zarzycką.

                         Mimo że dla uczniów naszej szkoły Przedwiośnie to trudna powieść, ale na pewno skłoni do refleksji nad dziejami ojczystymi, bo przecież, jak powiedział S. Żeromski, jesteśmy urodzeni z defektem polskości.

                                                                                                  Bogumiła Matejek