Gala wręczenia nagród w konkursach przedmiotowych 2017/18

      12 maja  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, odbyła się uroczysta gala podsumowująca uczniowskie konkursy przedmiotowe i tematyczne w roku szkolnym 2017/2018. Uczestnikiem tego wydarzenia był nasz uczeń: Dawid Niedzwiedzki - Laureat konkursu matematycznego wraz z Renatą Adamowicz - nauczycielem przygotowującym do konkursu i dyrektorem Zespołu Oświatowego Witoldem Lipskim.

    Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia lubelska kurator, która złożyła serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i zaprosiła ich do dalszej wytrwałej pracy, zwróciła zarazem uwagę, że nauka może stać się przyjemnością i dawać dużą dozę satysfakcji. – Ważne jest to, aby nie spocząć na laurach, lecz wznosić się na wyżyny swoich umiejętności – podkreśliła Teresa Misiuk.

    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Na liście przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem „laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.

Serdecznie gratulujemy!