Nadanie imienia Szkolnemu Kołu Caritas

         12 maja 2015 r w sali sportowej Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy odbył się koncert charytatywny wieńczący akcję pod hasłem : "Otwórz serce - podaj rękę Maćkowi".

         Uroczystość rozpoczęła się prezentacją multimedialną prezentującą działalność Szkolnego Koła Caritas, która przypomniała wiele inicjatyw charytatywnych obejmujących również posługę misyjną.

        Następnie uczniowie Zespołu Oświatowego przed licznie zgromadzoną publicznością przedstawili montaż słowno - muzyczny , który był wyrazem wdzięczności wobec wszystkich darczyńców.

         Kolejnym punktem programu uroczystości było nadanie imienia Szkolnemu Kołu Caritas , którego pełna nazwa brzmi Szkolne Koło Caritas nr 66 im.św. Alojzego Orione przy Publicznym Gimnazjum im.K.K.Baczyńskiego w Kąkolewnicy. Opiekunem Szkolnego Koła jest p.Bożena Wawryniuk a asystentem kościelnym ks.Grzegorz Suwała. Wolontariuszom zostały wręczone legitymacje Szkolnego Koła Caritas.

         W uroczystości uczestniczyli goście : zastępca Dyrektora Diecezji siedleckiej ks. Marcin Gochnio oraz S.M. Józefina Klimczak Przełożona prowincjonalna Zgromadzenia Sióstr Orionistek z Siostrami radnymi S.M. Leticją Wojciechowską i S.M. Józefą Kalinowską, Pani Zofia Goławska, Pan Marek Król, Dyrektorzy Szkół Gminy Kąkolewnica, emerytowani nauczyciele naszej szkoły na czele z byłym Dyrektorem Bogusławem Krzymowskim.
         Po zakończeniu uroczystości każdy z obecnych mógł kupić obrazy namalowane przez młodzież wspierając tym działalność charytatywną Szkolnego Koła Caritas .